Telefon:

(+47) 975 37 261

E-post:

steinar@steinarboro.net

Nettside:

www.steinarboro.net

Steinar Borø

Jeg er en grafisk designer med fokus på en betingelsessentrert designprosess‚ valgene man tar i prosessen har et logisk avhengighetsforhold til noe annet, dermed må beslutningene som tas være begrunnet. Jeg bruker informasjonsdesign som et strategisk verktøy i prosessen for å tydeliggjøre konsept og ideer. Fra før av har jeg Bachelor i Mediedesign fra Høgskolen i Gjøvik, som er en grad med fokus på typografi og informasjonsdesign. Jeg har i tillegg jobbet et år som webdesigner og frilanser ved siden av studiene.

Sluttresultatet er et flytdiagram på 13 meter som går igjennom en to-årig forskningsprosess på emnet: empati i informasjonsdesign. Forskningsspørsmålene jeg stiller meg er: hvordan oppnå empati hos mottakeren med en visualisering og hvilken verdi har det for budskapet? Skala, forståelse av store eller små ting som er usynlig for oss, har vært utfordringen i prosjektene jeg har jobbet med for å forske på forskningsspørsmålene mine. Jeg har brukt informasjonsdesign som et verktøy i min prosess, men har vært bevisst på å ikke la fagretningen styre resultatet.

Ønsker med dette å kreditere alle som har vært involvert i mitt prosjekt i større og mindre grad, og takker for råd og veiledning.

Steinar Borø Steinar Borø Steinar Borø Steinar Borø Steinar Borø