Telefon:
(+47) 945 23 308

E-post:

Vigdis.Ruud@khio.no

Nettside:

Interiørarkitektur og møbeldesign

2011

Fagområdet Interiørarkitektur og møbeldesign: Interiørarkitektur er et eget fagområde innenfor arkitektur som omfatter helhetlig planlegging og utforming av rom, og spesialinnredning i offentlige og private bygg. Møbeldesign defineres som en kunstindustriell disiplin som omfatter design av møbler og andre romrelaterte produkter for industri- og/eller verkstedframstilling.

Studiene tar utgangspunkt i og sidestiller brukers behov for praktiske, funksjonelle og visuelt stimulerende omgivelser. Dette sees i lokal og global sammenheng der bl.a. «tilgjengelighet for alle» er bærebjelken. Samfunnets krav til en bærekraftig utvikling fokuseres i materialvalg, produksjonsmåte og bruksområder.

I fagene vektlegges løsninger som gir brukerne en økt livskvalitet, er funksjonelt tilfredsstillende, er av stor visuell verdi og bidrar til å høyne samfunnets totale kvalitet. Studiet er undersøkende og eksperimenterende. Det er basert på en humanistisk og kunstindustriell tradisjon.

Studenten utvikler tydelige holdninger til eget este-tisk- skjønn og personlige uttrykksmuligheter. For å etablere profesjonell forankring og fagforståelse hos studentene, søker fakultetet samarbeid om reelle prosjektoppgaver med eksterne oppdragsgivere fra organisasjoner, næringsliv eller offentlige institusjoner. Teoretiske og metodiske problemstillinger er med på å styrke fagområdene og videreutvikle studentenes erfaringer og profesjonelle forankring.

Årets eksamensoppgave er et sammarbeidsprosjekt med Kirkens bymisjon og Ammerudhjemmet «Et møtested mellom genrasjoner og mennesker».