Telefon:
(+47) 922 38 434

E-post:

steiroks@khio.no

Nettside:

www.khio.no/design

2011

Sammenslåingen av Kunsthøgskolen i Oslo åpner opp for spennende muligheter og selvfølgelig også utfordringer. I skolens virksomhetsidé vil jeg fremheve setningen: «Vi er et sted for de helt nødvendige vanskeligheter, konflikter og selvmotsigelser som må til for at fag, mennesker og samfunn ikke stivner.» Studentene møter et samfunn i kontinuerlig endring hvor designtankegang er viktig for å løse helt nye oppgaver hvor krav til miljø, konsum og bærekraftighet står sentralt.

Årets avgangsutstilling gir et godt innblikk i hvor Design er i ferd med å bevege seg. MA studentene skal ligge i forkant og utfordre det etablerte. Flere av studentoppgavene på denne utstillingen utnytter teknologi og kraftige romelementer for å gi brukeren helt nye opplevelser, samt tilfører funksjonelle egenskaper. Det er viktig at Design fakultetet har fokus på estetiske og materialtekniske verdier. Samtidig er det viktig at studentene blir bevisste de utfordringene sammfunnet står overfor.

“Design is making senese (of things)” – Klaus Krippendorff, Design issues, 1989.

“Money never starts an idea. It is always the idea that starts the money.” – Owen Laughlin

Med dette vil jeg ønske alle våre nyutdannede designere: Lykke til med starten på en spennende og utfordrende reise.