Telefon:
(+47) 470 22 877

E-post:

reidar.holtskog@khio.no

Nettside:

Visuell kommunikasjon

2011

Fagområdet Visuell Kommunikasjon omfatter å vekke sanseapparatet og følelser hos definerte målgrupper for å forstå spesifikke budskap. Dette skjer primært gjennom planlegging og bearbeiding av visuelle løsninger for profilering og informasjon om varesalg, tjenester og holdningsendringer foruten å omfatte visuelle informasjonssystemer og visualisert formidling av tall- og tekstbasert materiale. Lyd, lukt og taktilitet og humor, hører også med til virkemidler vi må forholde oss til.

Vi ønsker gjennom vårt studietilbud å utvikle studentenes generelle kunnskap om faget og gi dem ferdigheter til å påvirke sanseapparatet med det vi har kalt for «De 7 kompetanser».

  1. Håndverksmessige ferdigheter
  2. Oppdatert teknologisk kompetanse
  3. Evne til strategisk nytenkning
  4. Ferdigheter i idé –og konseptutvikling, individuelt og i gruppe
  5. Evner og kunnskap for refleksjon
  6. Kunnskap om miljø –og samfunnsutvikling
  7. Tverrfaglig kunnskap og interesser

Generelt vil målet være å utfordre det behagelig etablerte gjennom kunstfaglig påvirkning vi får gjennom å være en del av en kunsthøgskole, gi dem en bred designfaglig kunnskap, god verdensforståelse og stimulere til funksjonell galskap.

Årets eksamensoppgaveløsninger, som omfatter verdens voksende problemer knyttet til vann og energiforbruk, vil kunne svare på om vi har lykkes med noe av dette.