Telefon:

(+47) 909 78 146

E-post:

matsomland@gmail.com

Nettside:

www.matsomland.com

Mats Omland

Sammen med Thomas Kjellberg og Ida Ekroll startet jeg designkollektivet Trollmannens Læregutt, et ettårig prosjekt hvor vi jobbet som et studio parallelt med studiene. Jeg har en bachelorgrad fra Kunsthøgskolen i Oslo og har jobbet frilance utenom skolen de fire siste årene. Jeg liker å jobbe sammen med andre og diskutere ideer og tegne. Jeg er opptatt av hvordan produktene jeg er med å lage ser ut til slutt i sitt fysiske format. Derfor lager jeg mange tester underveis.

Prosjektet mitt er en undersøkelse av hvordan plakater kan produseres i sammenheng med de prosessene, relasjonene, materialene og situasjonenene de er en del av. Jeg har valgt å jobbe med plakater som en begrensning fordi det har gitt meg muligheten til å teste ut ideer raskt. Mange av de elementene grafisk design består av finnes i plakaten og kunnskap herfra kan overføres til alle deler av faget.

Foto: Oda Hveem
Veiledning: Theo Barth, Maziar Raein, Ian Brown

Mats Omland Mats Omland Mats Omland Mats Omland Mats Omland