Telefon:

(+47) 472 77 724

E-post:

thomas@bokami.com

Nettside:

www.bokami.com

Thomas Kjellberg

Arbeidsprosessen min tilpasser seg alltid de ulike prosjektenes utgangspunkt, men i løpet av masterprosjektet har jeg skapt grunnlaget for en systemtankegang jeg ønsker å fordype meg ytterligere i. Jeg er interessert i visuell identitet og prosessen for å utvikle dette, men også hvordan temaet kan sees på i en større kontekst. Som designer synes jeg det er interessant å hente inn kunnskap fra andre fagfelt som ikke nødvendigvis forbindes med grafisk design. Bakgrunnen min er bachelor i visuell kommunikasjon fra Kunsthøgskolen i Oslo, hvor jeg nå har jobbet fire år freelance vedsiden av studiene.

Er det mulig å skape prinsipper for variasjon som knytter objekter sammen på en usynlig, men forståelig måte? Kan disse prinsippene representere en avsenders verdier? Masterprosjektet mitt utforsker ulike metoder for hvordan visuell identitet kan baseres på prinsipper for variasjon. Fra at målet til en visuell identitet handler om uniforme og konsistente uttrykk, tar prosjektet for seg en tankegang hvor identitet handler om det å uttrykke forskjellige meninger i forskjellige situasjoner. Oppgaven består av flere prosjekter som tilsammen utgjør en helhet. Ved å se på metoden med ulike utgangspunkt har hensikten med dette vært å forstå hvordan man kan åpne opp rommet for fleksibilitet innen begrensingene og funksjonaliteten en visuell identitet bør inneha.

Thomas Kjellberg Thomas Kjellberg Thomas Kjellberg