Telefon:

(+47) 988 40 078

E-post:

eva@hugenschmidt.net

Nettside:

www.design.hugenschmidt.net

Eva Hugenschmidt

Jeg liker å analysere og bidra med design som er tilpassest menneskenes behov. Å jobbe for forandring og forbedring av reelle situasjoner føles mest givende. Bakgrunn: BA i grafikk og emballasjedesign fra Art Center, Pasadena, USA. Jeg har gjort freelance arbeid for BMG Records og andre platefirmaer, var ansatt hos Vogue Magazine, Tyskland som Promotion Art Director og jobbet etterpå som self employed hovedsakelig for farmaseutisk industri.

Masteroppgaven min handler om å designe strategier for en effektiv guidance service for sykehus. Systemet som jeg har definert bygges opp på fire søyler: et stedbundet digitalt verktøy i form av fast installerte dataterminaler, et mobilt digitalt verktøy i form av en smartphoneapplikasjon, skilting og veivisningsassistenter. Samspillet mellom disse fire elementene skaper et helhetlig system som ivaretar brukeren fra starten hjemme til han har kommet frem til konsultasjonen, og tilbake. Måten elementene utfyller hverandre på, gir systemet fleksibilitet til å kunne brukes av mennesker med svært forskjellige behov.

Takk til Tabea Glahs fra MA1, visuell kommunikasjon for sammenarbeid med Tool Cards prosjektet og for å være en fin venn.

Eva Hugenschmidt Serviceblueprint Eva Hugenschmidt Eva Hugenschmidt