Telefon:

(+47) 957 90 323

E-post:

design@camillahounsellhalvorsen.com

Nettside:

www.camillahounsellhalvorsen.com

Camilla Halvorsen

Ved å ta tak i Spinneriet i mitt masterprosjekt er målet å ta vare på en del av byen Fredrikstad sin historie. Bygget i seg selv har en stedsspesifikk verdi ved at det forteller noe om hvordan byen har virket, og forteller om en tidsepokes materialbruk og byggeteknikk. Det har også en estetisk opplevelsesverdi ved materialenes patina som har blitt til over tid, som ikke lar seg reprodusere. Ved ny bruk av bygg som dette er mitt mål som interiørarkitekt å bevare karakteristiske spor, og samtidig forteller om byggets nye funksjon. Gjenbrukstankegangen har fulgt meg fra tidligere prosjekter innenfor møbeldesign, og er en del av modellen på bærekraftig utvikling jeg ønsker å tilrettelegge for i videre prosjekter.

«Spinneriet»

Spinneriet er et senter for kunstglass beliggende i Fredrikstad. Senteret inneholder verksteder som er tilrettelagt for besøk og opplevelse av verkstedprosessen. En rampeløsning bidrar til at vandringen gjennom prosessen er tilgjengelig for alle besøkende. Gjennom Spinneriet videreføres byens håndverkstradisjoner innen kunstglass. Senteret ligger i et industribygg fra begynnelsen av 1900-tallet i den østlige delen av byen, som den gang ble startet som et Spinneri, men som i dag står tomt uten videre planer. Transformasjon av eksisterende bygg til en ny funksjon skal fortelle om bygget slik det er idag, som en bit av byens historie, samtidig som det forteller om byggets nye funksjon.

Camilla Halvorsen Camilla Halvorsen RAMPEBRUKES2 Camilla Halvorsen Camilla Halvorsen