Telefon:

(+47) 997 97 617

E-post:

cecilieholmboe@gmail.com

Nettside:

www.cecilieholmboe.com

Cecilie Holmboe

Jeg mener at min oppgave er å skape romløsninger der funksjonen og utformingen er tilpasset brukeren, og som samtidig utfordrer og overrasker visuelt. Jeg er en empatisk person og mener evnen til å sette seg inn i andres situasjon er obligatorisk for å kunne skape fungerende miljøer. Jeg jobber analytisk og lar fakta sette rammene for kreativiteten. Dette finner jeg som en hensiktsmessig arbeidsmetode i problemstillinger omhandlende blant annet tilrettelegging.

«Seremonirom»

Et interiørprosjekt der hensikten har vært å skape et religionsåpent rom der alle skal føle seg velkomne. Gjennom en fleksibel planløsning skal man kunne bruke rommet til mange ulike anledninger og skal være med på å styrke Ammerud hjemmets posisjon som kultursenter i nærområdet.

Cecilie Holmboe Cecilie Holmboe Cecilie Holmboe