Telefon:

(+47) 938 65 798

E-post:

eline_tveten@hotmail.com

Eline Tveten

Jeg synes et godt kosept skal ligge til grunn for det man lager, det skal være en mening med at sluttproduktet ser ut som det gjør. Design har flere funksjoner enn å promotere og selge et produkt. Design skal også informere, berøre, henrykke og vekke noe hos mottakeren. For meg handler god visuell kommunikasjon om noe man husker fordi det gjorde inntrykk.

Eline Tveten Eline Tveten Eline Tveten